Le logo de Better. Le logo en bleu profond et un point turquoise qui pulse
Better.

Schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten - hoe behaal je kwaliteitsonderwijs in België?

Binnen Europa blijkt België het slechtst te scoren als het gaat over zittenblijvers. Niet bepaald iets om trots op te zijn. Laat ons het probleem eens van dichtbij bekijken en nadenken over effectieve en constructieve oplossingen! Positieve actie werkt aanstekelijk. Ontdek hieronder welke sleutels we in handen hebben en word zelf een actor van verandering.

Onderwijs

5 oktober 2022


Wat is schooluitval en waarom en hoe moeten we strijden voor kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen?

Hoe definiëren we schooluitval en gelijkheid?

Schooluitval kan vanuit twee invalshoeken worden bekeken. Enerzijds kan het beschouwd worden als een falen van het onderwijssysteem dat recht op degelijk onderwijs aan iedereen moet bieden.

In dit geval betekent het tegengaan van schooluitval het verzekeren van inclusie, d.w.z. het garanderen van basisonderwijs van een minimumniveau voor elke leerling

Anderzijds kunnen niet alle leerlingen over dezelfde kam geschoren worden als het gaat om schoolfalen. Daarom kan het gericht terugdringen van schooluitval de kansengelijkheid vergroten en het onderwijssysteem rechtvaardiger maken.

Schooluitval en ongelijkheid zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden en het bestrijden van schooluitval houdt niet alleen in dat de kansengelijkheid in het onderwijs zal vergroten, maar ook dat alle kinderen na de schooluren een inspirerende omgeving wordt geboden.

Wat zijn de oorzaken van schoolverzuim?

Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren:

 • Leerlinggerelateerde factoren: zoals leermoeilijkheden, heterogene onderwijsnoden,
 • Sociaal-culturele factoren: gerelateerd aan het gezin en de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen,
 • Institutionele factoren; schoolgerelateerde factoren: zoals ontoereikende middelen, een onsamenhangend leerplan, ongeschikte onderwijsmethoden.

De impact van covid op het schoolsysteem.

Leerkrachten vrezen dat de impact van covid onderschat wordt wat betreft de waarde van het behaalde diploma. Ze wijzen op de inperkingen van het leerprogramma tijdens de pandemie en het gebrek aan samenhang in het leerplan dat overhaast opgesteld diende te worden.

In België heeft 34% van de vijftienjarigen al minstens één keer gedubbeld, dat is het hoogste percentage in de OESO.

Het onderwijs is een fundamentele hefboom om een samenleving rechtvaardiger te maken. Daarom is het uitwerken van een inclusieve aanpak een uitdaging die we niet langer links kunnen laten liggen.

Neem actie

Onze missie? Armoede en onrechtvaardigheid bestrijden door het onderwijs te verbeteren

Onderwijs, een basisrecht.

Onderwijs is fundamenteel voor de toekomst van een kind: onderwijs wordt namelijk niet alleen gelinkt aan een hoger inkomen, maar ook aan een betere gezondheid en zelfs een langer leven.

Het onderwijs is de afgelopen vijftig jaar aanzienlijk versterkt. Maar hoewel steeds meer leerlingen hun school afmaken en hoger onderwijs volgen, raken veel kinderen achterop en verlaten zij het onderwijs zonder de competenties die ze als volwassenen nodig zullen hebben. Een echte hindernis als het gaat over werkgelegenheid en kansen in het leven.

Sociale afkomst en schoolprestaties

Niet alle kinderen zijn gelijk als het gaat over het niet behalen van goede schoolresultaten. Alles wijst erop dat kinderen uit armere gezinnen vaker slecht presteren op school, en vaker afhaken dan kinderen uit welgestelde gezinnen.

 • Op 15-jarige leeftijd heeft een leerling uit een lagere sociale klasse al een gemiddelde leerachterstand van 3 jaar.
 • Kinderen van ouders die een hoger diploma haalden hebben 10 keer zoveel kans dat ze een hogere opleiding zullen volgen dan kinderen van ouders die geen enkel diploma hebben..

Meer informatie over problemen in het onderwijs in België en de oplossingen hiervoor die wij mee ondersteunen.

🤝 Gelukkig kunnen we samen dingen veranderen!

Hoe word je deel van de oplossing?

Bij Better maken we een einde aan de ongelijkheid op scholen en zorgen we ervoor dat alle leerlingen toegang hebben tot een inspirerende en dynamische leeromgeving!

Ik steun onderwijs als doel nu!

Wat doet een organisatie die zich inzet voor het onderwijs?

Vzw’s die werken rond onderwijs helpen scholen om problemen rond beperkte middelen, prestatieverschillen en gebrek aan kansen aan te pakken. Helaas hebben scholen vaak niet voldoende middelen. Maar samen maken we het verschil.

Een kind helpen zijn passie te ontdekken? Vechten tegen schooluitval? Dit soort zaken liggen Better nauw aan het hart. Daarom nemen we samen met onze #BetterMembers actie om:

 • De slaagkansen op school te vergroten en schooluitval tegen te gaan.
 • Passies bij jongeren te stimuleren en hen te inspireren door hen kennis te laten maken met toekomstige of bestaande beroepen.
 • Op te komen voor echte gelijke kansen en kwaliteitsonderwijs
 • Jongeren handvaten aan te reiken voor een boeiend persoonlijk en professioneel leven

⚡ Organisatie bij Better.

Wie is TADA?

TADA (ToekomstATELIER DelAvenir) is een leernetwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en integratie van sociaal kwetsbare jongeren en hun omgeving.

TADA startte haar activiteiten in Brussel in het schooljaar 2012-2013. Het concept van TADA komt uit Nederland waar IMC Weekendschool sinds 1998 duizenden jongeren begeleidde met een internationaal erkende aanpak.

In 2022-2023 bezoeken wekelijks 806 kinderen de weekendschool . Help ons om nog meer jongeren te bereiken.

Waarom TADA?

"In Brussel is de situatie alarmerend: maar liefst 4 op de 10 kinderen worden in armoede geboren.”

Daardoor zijn er in Brussel nog steeds veel eer leerlingen dan elders die de school zonder diploma verlaten. Geschat wordt dat zo'n jongere van 15 tot 29 jaar de samenleving meer dan 30.000 euro per jaar kost.

De wil om dingen in het onderwijs te veranderen.

TADA wil dit patroon van ‘grote kans op weinig kansen’ doorbreken en gaat dus vroegtijdig aanvullend onderwijs aanbieden in het weekend. Want kinderen leren thuis en op school, maar kunnen natuurlijk ook elders (bijvoorbeeld bij TADA) inspiratie, motivatie en wereldse kennis opdoen.

Met haar aanpak wapent TADA tieners preventief tegen demotivatie en het verlies van toekomstperspectieven

🎯 Jongeren die ondersteund worden door TADA-programma's lopen 40% minder kans om te blijven zitten dan alle jongeren in Brussel.

Maar laat ons het daar niet bij houden? Jij kan deel uitmaken van de oplossingen.
Ik schrijf me vandaag in.

Wat is het effect op kwaliteitsonderwijs en gelijke kansen tot nu toe?

In Brussel begeleidt TADA al meerdere jaren intensief meer dan 1.800 sociaal kwetsbare jongeren. Via de weekendscholen en het alumninetwerk biedt TADA buitenschoolse activiteiten aan waarbij de lat hoog gelegd wordt op het gebied van leren, zonder het welzijn van het kind uit het oog te verliezen.

Door dit project te steunen, draag je bij aan deze doelstellingen:

Je geeft kinderen en jongeren de kans om:

 • Hun horizon en perspectief te verbreden ;
 • Hun zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, motivatie en veerkracht te verbeteren ;
 • Hun algemene kennis te ontwikkelen en het gevoel te geven deel uit te maken van de maatschappij.

🌱 Mis de kans niet om nu impact te realiseren!

Wist je dat… onderwijs in de top 5 staat van de favoriete doelen van onze leden?

De voordele:

 • Een alles-in-één oplossing om te begrijpen en actie te ondernemen
 • Vzw’s erkend door de Koning Boudewijnstichting
 • 100% van je donatie gaat naar het goede doel
 • 45% fiscaal aftrekbaar vanaf 40€ per jaar.

Ga door, maak indruk!

Ken je nog organisaties die dagelijks werken aan het verbeterenvan ons onderwijssysteem? Stel ze ons voor door hier te klikken.

Bronnen

TADA - Jaarrapport 2021

Teach for Belgium - 2021

Fédération Wallonie Bruxelles - Les indicateurs de l'enseignement 2021  

Door Sabrina Crézé